Basisschool De Kinderarcke

TSO

Tussenschoolse opvang

Voor het overblijven heeft de school een convenant gesloten met kinderdagverblijf Snoopy. Alle leerlingen die overblijven worden op school opgehaald en teruggebracht. Voor informatie over het overblijven en aanmelding heeft Snoopy informatie beschikbaar via haar website www.kinderopvangsnoopy.nl .

2019 Basisschool De Kinderarcke

Powered by BasisOnline