Basisschool De Kinderarcke

Visie & Missie

Basisschool de Kinderarcke heeft een belangrijke rol in het dorp Rijnsaterwoude. Als enige basisschool in het dorp, zijn wij zijn de ontmoetingsplek voor kinderen en ouders. Vanuit de gedachte Samen bereiken we meer, werken we samen met ouders, medewerkers, leerlingen en externe begeleiders aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Samen willen we een goede onderwijsvoorziening in stand houden en op termijn een kindcentrum met de kinderopvang vormen. Hierdoor kunnen we een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp blijven leveren. Wij denken toekomstgericht en staan open voor de wereld om ons heen. Door verhalen, ontmoeting en kennis willen we de kinderen begeleiden tot actieve en betrokken burgers die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de maatschappij. 

In ons visiedocument Ruimte voor Groei zijn de volgende kernwaarden beschreven: 

  • Betrokkenheid 
  • Autonomie 
  • Geborgenheid en veiligheid 
  • Ontwikkeling en groei 
  • Openheid

Wij willen onze kinderen echt kennen, zorgen dat ze gezien worden en goed in hun vel zitten. Vanuit een vertrouwde basis willen we ze ruimte geven om te groeien en ontwikkelen. 

Visie ICT en Onderwijs
 

2019 Basisschool De Kinderarcke

Powered by BasisOnline